بذر گوجه فرنگی سانسید 6189 در فارس

بذر گوجه فرنگی سانسید 6189 در فارس

1)تولید بوته های قوی با پوشش مناسب بر روی میوه ها 2)میوه ها با سفتی مناسب به وزن 140 الی 160 گرم 3)مناسب جهت تازه خوری و فرآوری 4)مناسب کشت فضای باز