فروش بذر هویج استاندارد تاپ هاروست در داراب

فروش بذر هویج استاندارد تاپ هاروست در داراب

بذر هویج تاپ هاروست 1.دارای میوه هایی به سایز 18 الی 20 سانتی متر 2.یکی از ارقام مشهور از انواع هویج های نانتس 3.دارای پوستی صاف در خاکهای سنگین 4.هویجی از نوع استاندارد