فروش علفکش آکسیال در فارس

فروش علفکش آکسیال در فارس

علفکش آکسیال -این سم قابل مصرف در مزارع گندم و جو برای از بین بردن علفهای هرز است -ماندگاری طولانی در خاک مزرعه ندارد -از طریق برگها جذب گیاه شده و دارای خاصیت سیستمیکی است

مشاهده کامل آگهی:

فروش علفکش آکسیال در فارس