فروش توله ژرمن با اصالت ۷۰ روزه

فروش توله ژرمن با اصالت ۷۰ روزه

توله ژرمن نر سگ نگهبان و گارد شناسنامه‌دار و واکسن خورده با گواهی اصالت شیب استاندارد و بلک ف